Children’s Ministry Praise And Worship
The Ark
3218 melaleuca road
west palm beach FL 33406
Bible Study Wednesday 7:30pm
Prayer Friday 8pm to 10pm
Sunday 9:00 am – Creole Service
11:30am – English Service
TheArkOfGod.org
https://www.facebook.com/Thearkofgodwpb

source

The Ark Church WPB

27 thoughts on “Children's Ministry Praise And Worship

  1. I am so happy to looking at the kids worshipping the Lord. Si Ti moun yo wè se Bondye nap bay glwa toutan menmsi yo pa di nou anyen li vinn natirèl lakay yo. Konsa tou si se sak mal nap fè devan yo, se yo yo pral fè tou.
    God bless you all 😘😍😍😍😍😍

Comments are closed.